INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND FIELD SEMINAR ON
PRESENT STATE AND FUTURE TRENDS OF KARST STUDIES
Eylül 17-26, 2000 – Marmaris, Türkiye
İkinci Duyuru

AMAÇ TARİH VE YER POSTERLİ SUNUMLAR
KONULAR ARAZİ SEMİNERİ DÜZENLEYEN
ÜCRETLER ÖZETLER DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
RESMİ TURİZM ACENTASI

AMAÇ
       Sempozyumun amacı çeşitli ülkelerden karst alanında çalışan bilimadamlarını biraraya getirmektir. Aletsel teknolojideki gelişmelerin ve yöntem geliştirme ve uygulama çalışmaları yapan kurumların sayısındaki artışların etkisiyle karst hızlı değişen bir araştırma ve uygulama alanı haline gelmiştir. Bu nedenle, mevcut tekniklerin güvenilirlik ve uygulanabilirlik düzeyleri sürekli olarak yükselmekte ve yeni yöntemler bulunmaktadır.
       Sempozyumda karst araştırmalarının tarihsel gelişiminin, günümüzdeki durumunun ve bu alandaki yeni eğilimlerin irdelenmesi ve özümsenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda varılacak sonuçlar, önümüzdeki yüzyılda karstın her alanında yapılacak olan araştırmalar için bir temel oluşturacaktır.

KONULAR
 • Karst Alanlarında ve Çevrede Karbon Dönüşümü
 • Karst Alanındaki Mühendislik Sorunları
 • Evaporit Karstı
 • Arama Teknikleri 
 • Karst Alanında Jeoloji, Mineraloji, Sedimantoloji 
 • Jeotermal Karst
 • Yeraltısuyu Arama Teknikleri 
 • Karst Araştırmalarının Tarihi
 • Karst ve Sürdürülebilir Gelişme
 • Karst Ekosistemleri
 • Karst Jeomorfolojisi ve Speleoloji
 • Karst Hidrokimyası
 • Karst Hidrolojisi
 • Karst Alanındaki Yasal  Düzenlemeler
 • Modelleme
 • Paleo-karst, Paleo-iklim, Paleo-hidroloji
 • Bölgesel Karst Sistemleri
 • Karst Alanında Uzaktan Algılama ve GIS
 • Karst Sularının Devamlılığı
 • Karst Alanında Su Kalitesi ve Kirlilik

TARİH VE YER
       Sempozyum 17–21 Eylül 2000 tarihleri arasında Marmaris’te, Arazi Semineri ise 21–26 Eylül, 2000 tarihlerinde Marmaris-Mersin arasında gerçekleştirilecektir. Tercihli arazi gezisi 27 – 29 Eylül 2000 tarihleri arasında GAP bölgesine yapılacaktır.
       Sempozyumun üç günü konuşmalara, serbest tartışmalara, sözlü ve posterli sunumlara; bir ya da iki günü de Marmaris yöresinde yapılacak olan arazi gezilerine ayrılmıştır.
       Sempozyum süresince bir açılış resepsiyonu, kayıt işlemleri ve açılış konuşması, sözlü ve posterli sunumlar, IAHS Karst Komisyonu Toplantısı, Res Man Med Avrupa Topluluğu Projesi Toplantısı, ve yerel arazi gezileri planlanmıştır.
       Arazi Semineri, özenle seçilmiş karst alanlarında beş gün boyunca yapılacak tartışma ve gözlemlerden oluşacaktır.

DÜZENLEYEN
      Sempozyum , aşağıdaki kuruluşların desteği ile Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM) tarafından düzenlenmiştir. 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
 • Birleşmiş Milletler Doğal Kaynaklar & Çevre Planlama & Yönetim Bölümü (NREPMB),
 • UNESCO – Su Bilimleri Bölümü,
 • Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH)-Karst Komisyonu,
 • Uluslararası Hidrojeoloji Bilimleri Birliği (IAHS)-Uluslararası Yeraltısuyu Komisyonu,
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA),
 • Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS),
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
 • A.B.D. Ulusal Bilimsel Hidroloji Komitesi,
 • A.B.D. Uluslararası Kalkınma için Yerbilimciler Birliği,
 • Amerikan Ölçme ve Materyal Topluluğu,
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA),
 • Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)

 • ARAZİ SEMİNERİ
         Arazi Semineri, Türkiye’nin güneyinde bulunan Orta Toros Sıradağları’nın bölgesel hidrojeolojisindeki  karst özellikleri ve bunların etkilerine ilişkin gözlem ve tartışmalardan oluşacaktır.

  POSTERLİ SUNUMLAR
         Posterli sunumlar sempozyum programının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Resimler ve kısa metinler yoluyla, konuşmacılar diğer katılımcılarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulacaklardır.

  ÖZETLER
         Sempozyumda konuşma yapmak isteyen katılımcılar, araştırmalarının özetinin (en çok 250 kelime) iki kopyasını İngilizce olarak daktilo edilmiş şekilde göndermelidirler.
         Özetler Sempozyum Teknik Program Komitesi tarafından incelenecek ve kesin program 1 Mayıs, 2000 tarihine kadar belirlenmiş olacaktır. 
         Özetler bilgilendirici olmalı ve araştırmacının çıkardığı önemli sonuçları içermelidir. Bildirilerde kullanılan birimler metrik sisteme göre olmalıdır. Özetler mümkün olduğunca kısa sürede ve en geç 1 Mart, 2000 tarihinde elimize ulaşacak şekilde aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

  KARST’2000 Sekreterliği
  Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
  Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü
  06532 Ankara, Türkiye
  Tel +90 312 297 67 25-26-28
  Fax +90 312 299 21 36

         Tamamlanmış metinlerin en geç 1 Eylül, 2000 tarihinde teslim edilmiş olması gerekmektedir.
         İncelemelerden sonra sempozyum tebliğler kitabının mümkün olduğu kadar kısa sürede yayımlanması için araştırmacıların tamamlanmış metinlerini 3.5”lik diskette teslim etmeleri uygun olacaktır. Ana metin, referans listesi, çizelgeler, şekilller ve açıklamalar disket içerisinde, kolaylıkla anlaşılabilecek dosya adları ile ayrı dosyalar olarak düzenlenmelidir. Bu dosyaların formatı MS WORD metni veya ASCII olmalıdır. Araştırmacılar disketteki metinlerle ve yazılı metinlerin aynı olmasına dikkat etmelidirler. 
         Ayrıca, metinlerin hazırlanmasında kullanılacak ayrıntılı UNESCO yayın formatı en kısa sürede katılımcılara bildirilecek ve sempozyumun web sayfasında da duyurulacaktır.


  RESMİ TURİZM ACENTASI
  TOPKON Turistik Hizmetler Ltd. Şti.
  Bağdat Cad. 374 / 5 Şaşkınbakkal, TR-8107
  İstanbul, TÜRKİYE
  Phone +90 216 467 06 47 (4 hat)
  Fax +90 216 467 06 51
  E-Mail sales@topkon.com

  ÜCRETLER
         Sempozyum ve Arazi Seminerinin kayıt ve konaklama ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır:

  Kayıt Ücreti
 • Katılımcı için
 • 350 US$ (15 Nisan,2000’den önce)
  400 US$ (15 Nisan,2000’den sonra)
 • Eşlik Eden Kişiler
 • 125 US$ (15 Nisan,2000’den önce)
  175 US$ (15 Nisan,2000’den sonra)
 • Öğrenci için
 • 75 US$ (15 Nisan,2000’den önce)
  100 US$ (15 Nisan,2000’den sonra)

  Konaklama
 • Mares Hotel 
 • (Kongre Oteli)
  Tek kişi(oda-kahvaltı) 83 US$
  Çift kişi(oda-kahvaltı) 96 US$
  Tek kişi(yarım pansiyon) 105 US$
  Çift kişi(yarım pansiyon) 130 US$
 • Şehir Merkezindeki Oteller 
 • Tek kişi(yarım pansiyon) 55 US$
  Çift kişi(yarım pansiyon) 65 US$
  Arazi Semineri/Gezi(5 gün)* 428 US$
  Tercihli Arazi Gezisi(3 gün)* 350 US$
  *Tam pansiyon
  **Fiyatlara Servis Ücreti ve KDV dahildir.